Giá bán:Liên hệ

 • Thành phần Hoạt huyết thông mạch NTP Cao lỏng các dược liệu:
 • Đào nhân 30g,
 • Hồng hoa 30g,
 • Đương quy 36g,
 • Xuyên khung 20g,
 • Xích thược 30g,
 • Sinh địa 36g,
 • Chỉ xác 30g,
 • Sài hồ bắc 30g,
 • Cát cánh 18g,
 • Cam thảo 9g.
Danh mục: